Informatiewijzer Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie 2008-2009
 
OCW-regelingDit kabinet is er alles aan gelegen om onderwijsachterstanden vroegtijdig aan te pakken. Voor de komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in voor- en vroegschoolse educatie (vve). Doel van vve is de taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar met (het risico op) een taalachterstand te voorkomen, dan wel zo snel mogelijk aan te pakken. De ambitie van dit kabinet is dat in 2011 alle kinderen met (het risico op) een taalachterstand een vve-programma krijgen aangeboden. Doel van deze regeling is dan ook om hiervoor aan scholen voor basisonderwijs, zonder voorafgaande aanvraag, subsidie te verstrekken. Scholen die voor deze subsidie NIET in aanmerking wensen te komen, kunnen dit kenbaar maken door het ‘Subsidieweigering retourformulier’ in te vullen en vóór 15 oktober 2008 op te sturen naar CFI, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Het formulier (CFI- 68051) is via cfi.nl te downloaden en als bijlage bij deze regeling gepubliceerd.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
07 september 2008
 
POenK/OenO-2008/55609
 
Regelingen OCW op www.cfi.nl
 
zie de Staatscourant van 29 september 2008, nummer 188.
 
PO
 
01 oktober 2008 , (zie artikel 12)
 
 
01 januari 2011 , (zie artikel 12)
 
artikel 70 van de Wet op het primair onderwijs
 
n.v.t.
 
scholen voor basisonderwijs.
 
CFI/ICO/PO, tel. 079-3232.333
 
Downloads
Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie 2008-2009
118 kb (ca. 20sec @ 56k6)
Bijlage: Subsidieweigering retourformulier CFI 68051
79 kb (ca. 14sec @ 56k6)