Informatiewijzer Subsidieregeling excellentieprogramma basisonderwijs
 
OCW-regelingStaatssecretaris Dijksma wil dat basisscholen beter in beeld krijgen welke leerlingen op school het talent hebben om uitzonderlijke cognitieve prestaties te leveren. Ze wil ook dat basisscholen het onderpresteren tegengaan bij taal en rekenen en andere vakken, met bijzondere aandacht bij de (hoog)begaafde leerlingen. Basisscholen moeten meehelpen met het bevorderen van een cultuur waarin excellente prestaties gewaardeerd worden. De staatsecretaris heeft daarvoor onlangs de subsidieregeling excellentieprogramma basisonderwijs ondertekend. Schoolbesturen kunnen de aanvraag voor een subsidie tot uiterlijk 28 februari 2009 bij CFI indienen. Het formulier ‘Aanvraag subsidie voor het bevorderen van excellentie in het basisonderwijs’, CFI-58012, is op 12 december op cfi.nl geplaatst.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
14 november 2008
 
PO-2008/75471
 
Regelingen op www.cfi.nl
 
zie de Staatscourant van 2 december 2008, nummer 234
 
PO
 
01 januari 2009 , (zie artikel 24, lid 1)
 
 
01 januari 2014 , (zie artikel 24, lid 3)
 
artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies
 
n.v.t.
 
scholen en besturen voor primair onderwijs.
 
CFI/ICO/PO, tel. 079-3232.333
 
  2 december 2008

Bij de rubriek 'Officiële publicatie' van de 'Informatiewijzer' en de tekst bij de subsidieregeling onder 'Downloads'  staat abusievelijk een verkeerde datum en nummer vermeld van de Staatscourant. 'Staatscourant van 26 november 2008, nummer 230' moet zijn: 'Staatscourant van 2 december 2008, nummer 234'. De tekst bij de 'Informatiewijzer' en de de tekst bij de subsidieregeling onder 'Downloads' is aangepast.
 
Downloads
Subsidieregeling excellentieprogramma basisonderwijs
200 kb (ca. 34sec @ 56k6)
Beoordelingskader regeling excellentie basisonderwijs: nadere uitwerking artikel 16, lid 2 a t/m f
53 kb (ca. 9sec @ 56k6)
CFI-58012, Aanvraag bevorderen excellentie in het basisonderwijs
193 kb (ca. 33sec @ 56k6)